beth

Rydym yn byw mewn oes lle mae gwybodaeth yn gorlifo i bob cornel o’n bywydau – mae’n rhy hawdd i leisiau gael eu boddi a negeseuon gael eu colli.

Gall mela eich helpu i greu storïau unigryw er mwyn cyffwrdd y cynulleidfaoedd hynny sydd angen eu clywed – y cyhoedd, cwsmeriaid, newyddiadurwyr, rhanddeiliaid a gwleidyddion.

Gall mela eich cefnogi wrth adrodd y storïau hynny – drwy eu cyfathrebu’n weledol, ar lafar neu mewn geiriau – wrth greu’r cyfrwng mwyaf effeithlon ar eu cyfer a defnyddio’r ystod lawn o offer cyfathrebu sydd ar gael.

Gall mela eich arwain i’r cyfeiriad cywir er mwyn i chi gysylltu gyda’ch cynulleidfaoedd yn uniongyrchol drwy eich storïau chi. Gallwn hefyd eich cynghori ar sut i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a chyfathrebu â nhw.

Porwch trwy'r holl wasanaethau cyfathrebu dwyieithog mae mela yn eu cynnig isod neu cliciwch yma i ddarllen ein llyfryn digidol.