cysylltiadau cyhoeddus

Sylw i'ch stori, gan y bobl iawn ac yn y ffordd iawn - dyna beth yw prif bwrpas cysylltiadau cyhoeddus. Fel tîm creadigol, mae mela yn llawn syniadau ar gyfer creu cynnwys gwreiddiol a chynnig atebion ymarferol ar sut i droi syniadau da yn straeon gafaelgar. 

Os ydych chi'n chwilio am gefnogaeth byrdymor, am gymorth i hyrwyddo neges newydd, brand neu ymgyrch i godi proffil yna gall mela helpu.

strategaeth cysylltiadau cyhoeddus

Ym maes cysylltiadau cyhoeddus, mae yna atebion gwahanol i sefyllfaoedd gwahanol - ac felly ddylai fod. Mae pob cleient yn unigryw ac felly hefyd eu hanghenion. Dyna pam mai'r peth cyntaf wnawn ni yw eistedd a gwrando cyn cyd-weithio â chi ar atebion pwrpasol fydd yn eich cefnogi chi a'ch amcanion busnes.

cysylltiadau cyfryngau

Mae gan dîm mela rhwydwaith eang o gysylltiadau'r wasg a'r cyfryngau dros Gymru, y DU a thu hwnt. Os ydych yn chwilio am sylw lleol neu genedlaethol, mewn cylchgronau arbenigol neu'r rhai mwyaf poblogaidd yn eich sector, rydym yn gwybod yn union pwy i'w dargedu - a sut a phryd i wneud hynny.