cymdeithasol

Beth bynnag fo'ch barn am gyfryngau cymdeithasol, maent yn arf cyfathrebu pwerus. Ond mae angen gofal a sylw.

Mae rheolau yn cael eu hailysgrifennu bob dydd ynglyn â’r ffordd orau o gysylltu â chynulleidfaoedd ar ran ein cleientiaid - hoffem gredu ein bod ar flaen y gad pan ddaw i ddeall a defnyddio cyfryngau cymdeithasol newydd, a'r rhai sydd eisioes wedi eu sefydlu, yn effeithiol.

Dewch i ymuno yn y sgwrs a gweld beth mae'r tîm yn ei drafod ar Twitter:

@melacymru    @ashokahir    @manonmela    @sarahtmela    @marged_mela

strategaeth cyfryngau cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn adnodd pwerus ac mae angen gofal wrth ei ddefnyddio. Gall mela greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes neu sefydliad i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio'r adnoddau mor effeithiol â phosib - i rannu'r negeseuon cywir yn y ffordd gywir; i ymgysylltu'n llwyddiannus a rhyngweithio gyda'r gynulleidfa darged a'ch helpu i gyrraedd targedau ac amcanion eich busnes.

rheoli cyfryngau cymdeithasol

Unwaith mae'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol mewn lle, gall mela ei gyflawni drwy gynnig gwasanaeth rheoli cyfryngau cymdeithasol cynhwysfawr sy'n ymgorffori creu a rhannu cynnwys, ymgysylltu gyda dilynwyr, adeiladu cynulleidfa a monitro cymdeithasol cyfredol - oll yn ddwyieithog, wrth gwrs.

hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol pwrpasol sydd wedi ei gynllunio i helpu unigolion a sefydliadau ddeall sut i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Os ydych megis decrhau neu angen gwella eich sgiliau, gallwn roi awgrymiadau a chyngor ar bopeth o greu proffil i adeiladu cynulleidfa i greu cynnwys deniadol.

Mae pob cwrs hyfforddi wedi ei deilwra yn benodol ar gyfer eich anghenion chi neu anghenion eich sefydliad er mwyn gwneud yn siwr eich bod yn dysgu'r hyn sy'n berthnasol i chi.