hyfforddi

Gyda blynyddoedd o brofiad dros bob math o sectorau gwahanol, mae tîm hyfforddi mela yn barod i rannu'r cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth gyda chi a'ch tîm pan ddaw at gyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu areithiau a chyflwyniadau.

Mae pob un o'n cyrsiau yn unigryw, wedi eu cynllunio gyda'ch anghenion chi mewn golwg. Gallwn gynnal cwrs yn eich swyddfa chi, ein swyddfa ni yma yng Nghaerdydd neu mewn lleoliad niwtral - p'un bynnag, rydym eisiau i chi adael yn teimlo'n hyderus, wedi'ch ysbrydoli ac yn barod i achub y dydd.

hyfforddiant cyfryngau

Mae'n cyrsiau hyfforddiant cyfryngau wedi eu cynllunio i'ch gwneud yn fwy cyfforddus gyda'r wasg a'r cyfryngau. Gall ein harbenigwyr hyfforddi cyfryngau eich paratoi ar gyfer cyfweliadau â'r cyfryngau a gallwn weithio gyda chi ymhellach i fod yn hyderus wrth gyflwyno negeseuon allweddol i randdeiliaid allweddol, y cyhoedd a'r cyfryngau.

cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn cynnig hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol pwrpasol sydd wedi ei gynllunio i helpu unigolion a sefydliadau ddeall sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Os ydych megis dechrau neu angen gwella eich sgiliau, gallwn roi awgrymiadau a chyngor ar bopeth o greu proffil i adeiladu cynulleidfa neu greu cynnwys deniadol.

ysgrifennu areithiau a sgiliau cyflwyno

Mae siarad cyhoeddi yn gallu peri gofid i unrhyw un. Gall mela eich helpu chi a chynrychiolwyr eich sefydliad fod yn fwy hyderus wrth berfformio yn gyhoeddus - rydym yn cynnig cymorth gydag ysgrifennu areithiau, sgiliau siarad cyhoeddus a pharatoi cyflwyniadau.