pryd

Wrth weithio gydag eraill, ein nod yw gwneud gwahaniaeth.

Rydym yn hoffi gweithio gyda phobl sy’n angerddol ynglyn â’r hyn maen nhw’n ei wneud, yn union fel ni. Beth bynnag yw eich arbenigedd, ein harbenigedd ni yw i’ch helpu adrodd eich storiau a lledaenu’ch neges.

Rydym yn gweithio gyda chleientiaid ar draws ystod eang o sectorau gan gynnwys cyfryngau, masnach, cynhyrchu, y celfyddydau, addysg a’r sector di-elw.

Dyma rhai esiamplau o'n gwaith: