Cymdeithas y Beibl - Llyfryn Nadolig

Addasu Copi

Beth

Gofynnodd Cymdeithas y Beibl i mela addasu llyfryn ac adnoddau'n cyd-fynd ar gyfer Nadolig 2017 i'r Gymraeg.

Y Cynllun

Roedd gan y llyfryn gwreiddiol fydr ac odl eithaf pendant ac roeddem ni eisiau efelychu hynny yn y Gymraeg. Wedi sesiwn creadigol hir yn trafod gwahanol syniadau ac opsiynau, roedd y drafft cyntaf wedi'i gwblhau. Anfonwyd y drafft at athrawon cynradd er mwyn cael eu hadborth cyn setlo ar ddrafft terfynol.
Gweithiodd mela gyda dylunwyr Cymdeithas y Beibl i sicrhau fod y testun yn ffitio'n addas gyda'r dyluniad ar gyfer y llyfryn a'r fideo. Euthum ati wedi i ddefnyddio'r testun fel sail ar gyfer Drama'r Geni i'w rannu ag ysgolion ac ysgolion Sul. 

Y Canlyniadau

Mae'r llyfryn ar gael i'w archebu o wefan Cymdeithas y Beibl ac mae'r holl adnoddau i gyd-fynd a'r llyfryn ar gael i'w lawr lwytho yn rhad ac am ddim. 
Gallwch wylio fideo Y Daith Orau Erioed isod:

- Back