Sioe Deithiol Doeth am Iechyd Cymru

Digwyddiadau, Cysylltiadau cyhoeddus a Chyfryngau cymdeithasol

Prosiect ymchwil cenedlaethol yw Doeth am Iechyd Cymru sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Caerdydd i geisio gwella iechyd a lles y genedl trwy ymrwymiad y cyhoedd.

Beth

Gweithiodd Mela gyda Doeth am Iechyd i gynllunio, rheoli a datblygu cyfres sioe deithiol dros Gymru i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect ac i annog pobl i fod yn rhan ohono. Roedd y sioe deithiol yn ymweld â threfi a dinasoedd dros Gymru o ddechrau Gorffennaf i ddiwedd Hydref.

Y Cynllun

Er mwyn cyrraedd ardal eang a sicrhau bod yr ymgyrch yn ymweld â threfi fwyaf poblog Cymru, aeth y tîm i 11 lleoliad dros 14 diwrnod yn ystod yr ymgyrch, gan wneud y mwyaf o ddigwyddiadau prysur yr haf fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Gŵyl Fwyd Caerdydd a sioeau amaethyddol.

Gan fod y prosiect yn agored i unrhyw un dros 16 oed yn byw yng Nghymru, a gan fod rhan fwyaf o'r bobl oedd eisoes yn rhan o’r prosiect yn hyn, canolbwyntiodd Mela ar dargedu cynulleidfa ifanc ar rai dyddiau o’r sioe deithiol gan ymweld â dinasoedd prifysgol a rhedeg cystadleuaeth ar stondin y sioe deithiol.

I gyd-fynd gyda’r daith, roeddem yn rhedeg ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol er mwyn hyrwyddo’r digwyddiadau. Fe wnaethom yn sicr hefyd ein bod yn cyfathrebu gyda rhanddeiliaid ac ymgysylltu ar lawr gwlad gyda sefydliadau a chymdeithasau lleol er mwyn ennyn eu cefnogaeth.

Y Canlyniadau

Yn ystod yr ymgyrch ymgysylltodd Mela gyda dros 3,000 person mewn digwyddiadau, gydag ymweliadau i wefan Doeth am Iechyd yn brigo o gwmpas dyddiadau’r daith. Yn ystod cyfnod ymgyrch y sioe deithiol, cytunodd dros 3,5000 person i fod yn rhan ymchwil Doeth am Iechyd gyda’r gobaith o fwy i ddilyn diolch i ymgysylltu gyda grwpiau cymunedol, cymdeithasau a sefydliadau a gafodd eu pasio ymlaen at dîm Doeth am Iechyd Cymru.

Cafwyd sylw da i’r ymgyrch yn y wasg a’r cyfryngau gyda newyddion yn ymddangos yn Llanelli Star, Y Gair, Glamorgan Gem, Ceredigion Herald, Cambrian News, North Wales Chronicle, Public Health Network Cymru, Young Wales News, Children in Wales. Cafodd y digwyddiad yn Abertawe hefyd sylw gan Bay TV a sianel radio The Wave, gyda’r ddau yn cyfweld â Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans AS.


- Back