ble

Mae mela wedi ei leoli yng Nghaerdydd – prifddinas unigryw gydag ansawdd bywyd heb ei ail.

Rydym yn falch o fod yn bartner Yr Hen Lyfrgell gan helpu hyrwyddo a dathlu'r Gymraeg fel iaith fyw yn y brifddinas mewn canolfan agored a chroesawgar i holl drigolion Caerdydd a’i hymwelwyr.

Er yn brifddinas ifanc mae gan Caerdydd hanes hir o estyn croeso – am dros ganrif bellach bu’r ddinas yn gartref i dros gant o gymunedau ethnig amrywiol.

Rydym hefyd yn falch o gael presenoldeb yng Ngogledd Cymru gyda is-swyddfa ar Y Maes yng Nghaernarfon.

Yr Hen Lyfrgell

Yr Ais

Caerdydd

CF10 1BH

02920 229993

info@mela.cymru


32 Y Maes

Caernarfon

Gwynedd

LL55 2NN

marged@mela.cymru