26/09/2017

Cais Caerdydd Ewro 2020

Ddechrau mis Mehefin, roedd llygaid y byd ar Gaerdydd wrth i’r ddinas gynnal Rowndiau Terfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA. Yn dilyn llwyddiant ysgubol y digwyddiad, daeth cadarnhad yr wythnos diwethaf fod Caerdydd yn cael ei hystyried i gynnal pedair gêm yn nhwrnamaint Ewro 2020, ble bydd gemau’n cael eu cynnal ledled Ewrop i ddathlu 60 mlynedd o’r twrnamaint. 

Cafodd Mela y fraint o gyd-weithio gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru yn y cyfnod yn arwain at Gynghrair y Pencampwyr yn ogystal â chefnogi’r tîm digidol dros benwythnos y rowndiau terfynol. Er mwyn clodfori ac i ddathlu’r digwyddiad mawreddog, yn fuan wedyn cafodd Mela eu comisiynu gan CBDC i greu llyfr arbennig i ddogfennu taith UCL y gymdeithas. Mae’r llyfr nid yn unig yn dathlu'r penwythnos bythgofiadwy ond hefyd yn cynnig cipolwg ar sut y gwnaeth CBDC, Caerdydd a Chymru lwyddo i gynnal digwyddiad chwaraeon unigol mwyaf y byd yn 2017. 

Yn y llyfr, mae pob elfen o’r digwyddiad yn cael ei arddangos - o Ŵyl y Pencampwyr ym Mae Caerdydd i’r daith a welodd dlysau eiconig Cynghrair y Pencampwyr yn teithio o amgylch Gymru; o dwrnamaint pump bob ochr CBDC, 'Cwpan y Bobl', i Rowndiau Terfynol y Dynion a'r Merched a gynhaliwyd yn y brifddinas. Drwy luniau a stori mae’r llyfr yn ceisio adlewyrchu ysbryd y digwyddiad hanesyddol a’i effaith ar bêl-droed yng Nghymru. 

Mae Mela yn hynod falch fod y llyfr wedi chwarae rhan wrth i Gaerdydd geisio eto ar gyfer cynnal gemau yn Ewro 2020.

Author : Mela

- Back